Monthly Archives December 2007

Alt? üstü be? metrelik bez için.

Yaz dostum, Koray söyler kendi bir ders al?r m??
Yaz dostum, su üstüne yaz? yazsan kal?r m??

We wants that Dog!

Eris needs a companion.